Företag i Helsingborg

Företagandet och näringslivet frodas i Helsingborg och det är kanske inte så konstigt med tanke på placeringen. Närheten till både Malmö och Köpenhamn i Danmark gör att Helsingborgs företag kan rikta sig till hela Öresundsregionen. Helsingborg är en stor stad och dess företag är utspridda över många stadsdelar.

Företagen är uppdelade i olika branscher som du kan se längre ner på sidan. Här hittar du en översikt på branscher i Helsingborg.

Driver du företag eller någon slags affärsverksamhet i Helsingborg och vill finnas med i vår lista kan du kontakta oss.

Helsingborgs företag uppdelat i olika branscher:

På helsingborgs stads webbplats kan du läsa mer om näringsliv och branscher: https://foretagare.helsingborg.se/naringslivet-i-helsingborg/naringslivsfakta-helsingborg/.